Ochrana osobních údajů

Zpracování osobních údajů

1. Odesláním formuláře udělujete souhlas Davidovi Fořtovi, se sídlem Družstevní nám. 38, IČ: 07167989, zapsané ve veřejném živnostenském rejstříku, aby ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) zpracovával tyto osobní údaje:

 • jméno a příjmení
 • e-mail
 • telefonní číslo

 

2. Jméno, příjmení, název společnosti, telefonní číslo a e-mail je nutné zpracovat za účelem kontaktování vaší osoby s cenovou nabídkou. Tyto údaje budou Správcem zpracovány pouze za účelem zaslání kalkulace, mohou být uchovány maximálně po dobu 3 let.

 

3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje pana Davida Fořta.

 

4. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, což je pan David Fořt, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

 •  Poskytovatel softwaru ANTstudio s.r.o.
 • Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.
 • Spolupracovníci pana Davida Fořta

 

5. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

 •  vzít souhlas kdykoliv zpět,
 • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
 • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
 • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.